Home
Legislaţie Publicaţie Sistemul de pensionare Introducere Statistică
Legislaţie Publicaţie Sistemul de pensionare Introducere Statistică

Statistica

În procesul de realizare a proiectului „Sistemul de pensionare al Republicii Moldova” a fost creată baza informaţională a statisticii social-economice, demografice şi financiare, în care au fost incluse datele Ministerului Finanţelor, Ministerului Sănătăţii şi Protecţiei Sociale, Casei Naţionale de Asigurări Sociale, precum şi materialele Cercetării bugetelor gospodăriilor casnice, efectuate de către Biroul Naţional de Statistică al republicii Moldova şi alte materiale.

Cuprins

  1. Demografia
  2. Macroeconomia
  3. Piaţa muncii
  4. Numărul pensionarilor
  5. Mărimea medie a pensiei
  6. Numărul şi mărimea medie a pensiei pensionarilor pentru limită de vîrstă în anul 2005 în dependenţă de anul de stabilire a pensiei
  7. Executarea bugetelor fondului social
  8. Culegere statistică: a. 2003, a. 2004, a. 2005

© Independent Actuarial Information-Analitical Center
Office 342, Building 3a, 1 Khoroshiovsky Proezd, Moscow, 125284 Russia
Tel./fax: (7-495)255-63-08, e-mail: Chief@actuaries.ru