Home
Legislatie Publicatie Sistemul de pensionare Introducere Statistica
Legislaţie Publicaţie Sistemul de pensionare Introducere Statistică

1. Introducere

2. Expertiza actuarială
2.1. Conţinutul expertizei actuariale
2.2. Ciclul actuarial de control
2.3. Instrumentarul expertizei actuariale

3. Bazele legislaţiei de pensionare a Republicii Moldova
3.1. Principiile generale
3.2. Contribuţiile de asigurare şi baza impozabilă
3.3. Tipurile de pensii şi condiţiile de stabilire a acestora
3.3.1. Pensiile pentru limită de vîrstă
3.3.2. Pensiile de invaliditate
3.3.3. Pensiile de urmaş
3.3.4. Pensiile unor categorii de cetăţeni
3.3.5. Pensiile/alocaţiile sociale
3.3.6. Pensiile plătite din contul bugetului de stat
3.4. Pensia minimă şi minimul garantat
3.5. Formulele de pensionare
3.6. Indexarea pensiilor

4. Situaţia demografică în Republica Moldova
4.1. Dinamica numărului şi structura pe vîrste şi sex a populaţiei
4.2. Natalitatea
4.3. Mortalitatea şi durata vieţii
4.4. Nupţialitatea şi divorţialitatea
4.5. Sporul natural şi reproducerea populaţiei
4.6. Prognoza demografică

5. Situaţia macroeconomică actuală
5.1. Tendinţele activităţii economice a populaţiei
5.2. Crearea pronosticului de bază

6. Date generale privind asigurarea cu pensii
6.1. Numărul pensionarilor
6.1.1. Analiza numărului de pensionari
6.1.2. Repartiţia numărului de pensionari în dependenţă de tipurile de pensii beneficiate
6.1.3. Numărul de pensionari în dependenţă de vîrstă şi sex
6.2. Nivelul de trai al pensionarului
6.2.1. Mărimea medie a pensiilor stabilite
6.2.2. Compensarea salariului pierdut
6.2.3. Diferenţele gender între mărimile pensiilor

7. Rezultatele modelării

8. Totalurile şi perspectivele de dezvoltare ale sistemului de pensionare
al Republicii Moldova

Anexă: Analiza riscurilor sistemelor de pensionare condiţional-cumulative
şi cumulative

Sistemul de pensionare al Republicii Moldova: expertiza actuariala

6.2.3. Diferenţele gender între mărimile pensiilor

Între mărimile pensiilor la bărbaţi şi femei există diferenţe destul de semnificative. Aceasta se observă din datele prezentate în fig.6.15. Calculele indică că în total pentru perioada 2001-2006 mărimea pensiei medii pentru limită de vîrstă la femei a fost cu 10-15% mai mică decît la bărbaţi.


Fig.6.15. Mărimea pensiei medii pentru limită de vîrstă, lei

Dinamica ce caracterizează procesul de schimbare a raportului dintre mărimile pensiilor la bărbaţi şi femei, în perioada examinată, a avut o tendinţă neesenţială de apropiere a acestora. În acelaşi timp, formula nouă de calculare a pensiei, care pune mărimea pensiei într-o dependenţă mai mare de salariu şi stagiul de cotizare, urmează să contribuie la creşterea diferenţierii dintre pensiile la bărbaţi şi femei. Aceasta este legat, în primul rînd, de faptul că, femeile, de regulă, au un salariu mai mic şi iese la pensie cu 5 ani mai devreme, ceea ce reduce semnificativ stagiul de cotizare. Plus la aceasta, problema perioadelor necontributive se referă, în mai mare măsură, la femei decît la bărbaţi, ceea ce şi mai mult reduce stagiul de cotizare şi, respectiv, reduce mărimea pensiei.

Însă în practică aceasta nu se întîmplă, ceea ce se observă din fig. 6.16, în care sînt reflectate datele privind raportul dintre mărimile pensiilor noi stabilite la bărbaţi şi femei. Analiza demonstrează că, mărimile medii ale acestor pensii treptat se apropie. Astfel, dacă în anul 2001 diferenţa dintre pensiile bărbaţilor şi femeilor a constituit 10.7%, atunci în semestrul întîi al anului 2006 – doar 1.9%. Însă, dacă examinăm acest raport după tipurile de pensii noi stabilite (tabelul 6.4), atunci se poate de observat că practic peste tot mărimea pensiei medii la bărbaţi este mai mare decît mărimea pensiei medii la femei. Spre exemplu, în anul 2006 mărimea medie a pensiilor noi stabilite pentru lucrătorii din sectorul neagricol la bărbaţi a fost cu 23.7% mai mare decît la femei, iar pentru cei din sectorul agrar – cu 4.0%, iar pensiile de invaliditate se deosebeau cu 2.0%.

Prezenţa acestui paradox este legat de diferenţa în structura de beneficiari de pensii. Astfel, în structura femeilor predomină beneficiarii de pensii neagricole (în semestrul întîi al anului 2006 acestea au constituit 54.7%), iar ele au cel mai înalt nivel de pensii. În aceeaşi perioadă la bărbaţi în structura de beneficiari de pensii 46.4% au constituit pensionarii de invaliditate, pensia medie a cărora a fost de 1.7 ori mai joasă decît pensia pensionarilor din sectorul neagricol. Aceasta şi a condus la apropierea mărimii medii a pensiilor noi stabilite la bărbaţi şi femei, care, la rîndul său, s-a reflectat asupra raportului dintre pensiile bărbaţilor şi femeilor în general.


Fig.6.16. Mărimea medie a pensiilor noi stabilite, lei.

Egalarea mărimilor pensiilor medii la pensionarii noi în general este legată de faptul că la bărbaţi în structura de beneficiari de pensii predomină invalizii şi pensionarii pentru limită de vîrstă, care beneficiază de pensii agricole, iar la femei – pensionarii pentru limită de vîrstă, care beneficiază de pensii neagricole, mărimea cărora, de regulă, este mai mare.

Tabelul 6.4.
Mărimea pensiilor noi stabilite, lei


Anul

Pensionarii pentru limită de vîrstă

De invaliditate

Total pensionari

 

ce beneficiază de pensii neagricole

ce beneficiază de pensii agricole

 

bărbaţi

femei

bărb/fem

bărbaţi

femei

bărb/fem

bărbaţi

femei

bărb/fem

bărbaţi

femei

bărb/fem

2001

183.6

162.8

1.13

129.1

119.2

1.08

156.8

138.7

1.13

158.5

143.2

1.11

2002

230.8

201.1

1.15

160.4

142.0

1.13

167.6

152.9

1.10

181.6

165.4

1.10

2003

265.7

234.7

1.13

191.0

177.1

1.08

190.5

175.8

1.08

217.0

204.4

1.06

2004

417.9

346.8

1.21

272.7

255.8

1.07

284.7

253.5

1.12

326.8

299.9

1.09

2005

473.9

388.4

1.22

279.2

265.8

1.05

273.0

250.1

1.09

339.3

325.8

1.04

2006

552.4

446.7

1.24

321.7

309.2

1.04

313.0

288.3

1.09

387.6

380.4

1.02


Назад К оглавлению Вперед

© Independent Actuarial Information-Analitical Center
Office 342, Building 3a, 1 Khoroshiovsky Proezd, Moscow, 125284 Russia
Tel./fax: (7-495)255-63-08, e-mail: Chief@actuaries.ru