Home
Legislatie Publicatie Sistemul de pensionare Introducere Statistica
Legislaţie Publicaţie Sistemul de pensionare Introducere Statistică

1. Introducere

2. Expertiza actuarială
2.1. Conţinutul expertizei actuariale
2.2. Ciclul actuarial de control
2.3. Instrumentarul expertizei actuariale

3. Bazele legislaţiei de pensionare a Republicii Moldova
3.1. Principiile generale
3.2. Contribuţiile de asigurare şi baza impozabilă
3.3. Tipurile de pensii şi condiţiile de stabilire a acestora
3.3.1. Pensiile pentru limită de vîrstă
3.3.2. Pensiile de invaliditate
3.3.3. Pensiile de urmaş
3.3.4. Pensiile unor categorii de cetăţeni
3.3.5. Pensiile/alocaţiile sociale
3.3.6. Pensiile plătite din contul bugetului de stat
3.4. Pensia minimă şi minimul garantat
3.5. Formulele de pensionare
3.6. Indexarea pensiilor

4. Situaţia demografică în Republica Moldova
4.1. Dinamica numărului şi structura pe vîrste şi sex a populaţiei
4.2. Natalitatea
4.3. Mortalitatea şi durata vieţii
4.4. Nupţialitatea şi divorţialitatea
4.5. Sporul natural şi reproducerea populaţiei
4.6. Prognoza demografică

5. Situaţia macroeconomică actuală
5.1. Tendinţele activităţii economice a populaţiei
5.2. Crearea pronosticului de bază

6. Date generale privind asigurarea cu pensii
6.1. Numărul pensionarilor
6.1.1. Analiza numărului de pensionari
6.1.2. Repartiţia numărului de pensionari în dependenţă de tipurile de pensii beneficiate
6.1.3. Numărul de pensionari în dependenţă de vîrstă şi sex
6.2. Nivelul de trai al pensionarului
6.2.1. Mărimea medie a pensiilor stabilite
6.2.2. Compensarea salariului pierdut
6.2.3. Diferenţele gender între mărimile pensiilor

7. Rezultatele modelării

8. Totalurile şi perspectivele de dezvoltare ale sistemului de pensionare
al Republicii Moldova

Anexă: Analiza riscurilor sistemelor de pensionare condiţional-cumulative
şi cumulative

Sistemul de pensionare al Republicii Moldova: expertiza actuariala

6.2.2. Compensarea salariului pierdut

Compensarea salariului pierdut, deopotrivă cu protecţia împotriva sărăciei, reprezintă o funcţie importantă a oricărui sistem de pensionare. Criteriul principal, în baza căruia este evaluat nivelul de asigurare cu pensii în ţară, este rata de înlocuire a salariului pierdut.

Din start este necesar de menţionat că, există diferite metode de evaluare a ratei de înlocuire. Pentru sistemul de pensionare în general cel mai des se utilizează rata de înlocuire, care se determină prin raportul dintre mărimea pensiei medii şi mărimea medie a salariului calculat.

Dinamica şi raportul dintre pensia medie şi salariul mediu calculat sînt reflectate în fig.6.14. Acestea dovedesc despre faptul că pe parcursul anilor 2001-2003 raportul dintre pensia medie şi salariul mediu treptat s-a redus de la 25.6% pînă la 23.8%. Acţiunea de proporţii privind recalcularea pensiilor stabilite, petrecută în anul 2004, în urma căreia (conform legislaţiei) pensiile urmau să se majoreze cu cel puţin 25%, precum şi indexarea din luna aprilie a aceluiaşi an cu 22.3% au permis de a majora mărimea pensiei medii cu mai mult de 50%, ceea ce, la rîndul său, a majorat rata de înlocuire pînă la 29.4%. Însă în anul 2005 rata de  înlocuire a scăzut din nou pînă la 28.9%, iar în semestrul întîi al anului 2006 a constituit 26.7%. Micşorarea continuă a ratei de înlocuire, în mare măsură, este legată de faptul că, salariul în Republica Moldova creşte cu ritmuri mai înalte decît pensiile, deoarece, conform legislaţiei în vigoare, pensiile se indexează doar cu mărimea medie dintre creşterea medie anuală a indicelui preţurilor de consum şi creşterea anuală a salariului mediu lunar pe ţară pentru anul precedent. În asemenea situaţie este inevitabilă scăderea permanentă a ratei de înlocuire. Agravează situaţia şi mărimile mai mici ale pensiilor noi stabilite, ceea ce este legat de specificul formulelor de pensionare utilizate.


Fig.6.14. Dinamica şi raportul dintre salariul mediu lunar şi pensia medie.


Назад К оглавлению Вперед

© Independent Actuarial Information-Analitical Center
Office 342, Building 3a, 1 Khoroshiovsky Proezd, Moscow, 125284 Russia
Tel./fax: (7-495)255-63-08, e-mail: Chief@actuaries.ru