Home
Legislatie Publicatie Sistemul de pensionare Introducere Statistica
Legislaţie Publicaţie Sistemul de pensionare Introducere Statistică

1. Introducere

2. Expertiza actuarială
2.1. Conţinutul expertizei actuariale
2.2. Ciclul actuarial de control
2.3. Instrumentarul expertizei actuariale

3. Bazele legislaţiei de pensionare a Republicii Moldova
3.1. Principiile generale
3.2. Contribuţiile de asigurare şi baza impozabilă
3.3. Tipurile de pensii şi condiţiile de stabilire a acestora
3.3.1. Pensiile pentru limită de vîrstă
3.3.2. Pensiile de invaliditate
3.3.3. Pensiile de urmaş
3.3.4. Pensiile unor categorii de cetăţeni
3.3.5. Pensiile/alocaţiile sociale
3.3.6. Pensiile plătite din contul bugetului de stat
3.4. Pensia minimă şi minimul garantat
3.5. Formulele de pensionare
3.6. Indexarea pensiilor

4. Situaţia demografică în Republica Moldova
4.1. Dinamica numărului şi structura pe vîrste şi sex a populaţiei
4.2. Natalitatea
4.3. Mortalitatea şi durata vieţii
4.4. Nupţialitatea şi divorţialitatea
4.5. Sporul natural şi reproducerea populaţiei
4.6. Prognoza demografică

5. Situaţia macroeconomică actuală
5.1. Tendinţele activităţii economice a populaţiei
5.2. Crearea pronosticului de bază

6. Date generale privind asigurarea cu pensii
6.1. Numărul pensionarilor
6.1.1. Analiza numărului de pensionari
6.1.2. Repartiţia numărului de pensionari în dependenţă de tipurile de pensii beneficiate
6.1.3. Numărul de pensionari în dependenţă de vîrstă şi sex
6.2. Nivelul de trai al pensionarului
6.2.1. Mărimea medie a pensiilor stabilite
6.2.2. Compensarea salariului pierdut
6.2.3. Diferenţele gender între mărimile pensiilor

7. Rezultatele modelării

8. Totalurile şi perspectivele de dezvoltare ale sistemului de pensionare
al Republicii Moldova

Anexă: Analiza riscurilor sistemelor de pensionare condiţional-cumulative
şi cumulative

Sistemul de pensionare al Republicii Moldova: expertiza actuariala

4.4. Nupţialitatea şi divorţialitatea

În ultimii ani se înregistrează un spor semnificativ al indicatorilor nupţialităţii. Probabil acest spor, în mare măsură, este condiţionat de schimbările componenţei pe vîrstă a populaţiei, atingerea vîrstei de căsătorie a unor cohorte numeroase. Pe de altă parte, la aceasta contribuie şi scăderea populaţiei, care diminuează numitorul la calcularea acestui indicator.

Tabelul 4.18.
Dinamica indicatorilor nupţialităţii în Republica Moldova în perioada 1989-2005.


Anii

Numărul absolut al căsătoriilor

Rata de nupţialitate
(numărul căsătoriilor la 1000 de locuitori)

1989

39928

9.2

1999

23524

6.5

2000

21684

6.0

2001

21065

5.8

2002

21685

6.0

2003

24961

6.9

2004

25164

7.0

2005

27187

7.6

Tendinţa de creştere a numărului de căsătorii este predeterminată, ca şi în Federaţia Rusă, de faptul că, la vîrsta de căsătorie au ajuns cohortele mijlocului anilor 80, care se evidenţiază prin natalitatea sporită. Cu toate acestea căsătoriile se încheie mai activ în localităţile urbane, ceea ce este legat de migraţiunea tineretului din localităţile rurale în cele urbane în scopul obţinerii studiilor şi la muncă.

Tabelul 4.19.
Dinamica ratei de nupţialitate la populaţia urbană şi rurală în Republica Moldova în perioada 1990-2004


Anii

Populaţia urbană

Populaţia rurală

1990

10.3

8.5

1995

7.9

7.2

1996

6.3

5.8

1997

6.3

5.8

1998

6.2

5.8

1999

6.5

6.5

2000

6.3

5.7

2001

6.5

5.3

2002

6.8

5.4

2003

7.7

6.4

2004

7.5

6.6

Este dificil de vorbit despre o oarecare dinamică stabilă a indicatorilor ce ţin de divorţialitate.  În acelaşi timp, este necesar de menţionat că, în Republica Moldova, începînd cu sec.XXI, la 100 de căsătorii anual le revin 50-60 de divorţuri, ceea ce depăşeşte circa de două ori indicatorul dat la sfîrşitul anilor 1980.

Tabelul 4.20.
Dinamica indicatorilor divorţialităţii în Republica Moldova în perioada 1990-2005


Anii

Numărul absolut de divorţuri

Rata de divorţialitate (numărul de divorţuri la 1000 de locuitori)

Numărul de divorţuri la 100 de căsătorii, încheiate în acelaşi an

1989

12401

2.9

31.6

1999

8913

2.4

37.9

2000

9707

2.7

44.8

2001

10808

3.0

51.3

2002

12698

3.5

58.6

2003

14672

4.1

58.8

2004

14918

4.1

59.3

2005

14521

4.0

53.4

Familia din localitatea rurală rămîne tradiţional mai puţin expusă despărţirii, deşi creşterea indicatorului dat este evidentă, şi această creştere se petrece mai rapid, decît la populaţia urbană. În rezultat se observă o oarecare apropiere a indicatorilor. Dacă în anii 90 numărul de divorţuri la 1000 de orăşeni a fost de 10-15 ori mai mare decît printre locuitorii de la sate, atunci în prezent acesta diferă aproximativ de 4 ori.

Tabelul 4.21.
Dinamica ratei de divorţialitate la populaţia din mediul urban şi cel rural în Republica Moldova în perioada 1990-2004


Anii

Populaţia urbană

Populaţia rurală

1990

5.8

0.5

1995

6.9

0.4

1996

6.3

0.4

1997

6.0

0.4

1998

4.9

1.2

1999

4.3

1.1

2000

4.4

1.4

2001

4.9

1.6

2002

6.0

1.8

2003

7.1

1.9

2004

7.4

1.8


Назад К оглавлению Вперед

© Independent Actuarial Information-Analitical Center
Office 342, Building 3a, 1 Khoroshiovsky Proezd, Moscow, 125284 Russia
Tel./fax: (7-495)255-63-08, e-mail: Chief@actuaries.ru