Home
Legislatie Publicatie Sistemul de pensionare Introducere Statistica
Legislaţie Publicaţie Sistemul de pensionare Introducere Statistică

1. Introducere

2. Expertiza actuarială
2.1. Conţinutul expertizei actuariale
2.2. Ciclul actuarial de control
2.3. Instrumentarul expertizei actuariale

3. Bazele legislaţiei de pensionare a Republicii Moldova
3.1. Principiile generale
3.2. Contribuţiile de asigurare şi baza impozabilă
3.3. Tipurile de pensii şi condiţiile de stabilire a acestora
3.3.1. Pensiile pentru limită de vîrstă
3.3.2. Pensiile de invaliditate
3.3.3. Pensiile de urmaş
3.3.4. Pensiile unor categorii de cetăţeni
3.3.5. Pensiile/alocaţiile sociale
3.3.6. Pensiile plătite din contul bugetului de stat
3.4. Pensia minimă şi minimul garantat
3.5. Formulele de pensionare
3.6. Indexarea pensiilor

4. Situaţia demografică în Republica Moldova
4.1. Dinamica numărului şi structura pe vîrste şi sex a populaţiei
4.2. Natalitatea
4.3. Mortalitatea şi durata vieţii
4.4. Nupţialitatea şi divorţialitatea
4.5. Sporul natural şi reproducerea populaţiei
4.6. Prognoza demografică

5. Situaţia macroeconomică actuală
5.1. Tendinţele activităţii economice a populaţiei
5.2. Crearea pronosticului de bază

6. Date generale privind asigurarea cu pensii
6.1. Numărul pensionarilor
6.1.1. Analiza numărului de pensionari
6.1.2. Repartiţia numărului de pensionari în dependenţă de tipurile de pensii beneficiate
6.1.3. Numărul de pensionari în dependenţă de vîrstă şi sex
6.2. Nivelul de trai al pensionarului
6.2.1. Mărimea medie a pensiilor stabilite
6.2.2. Compensarea salariului pierdut
6.2.3. Diferenţele gender între mărimile pensiilor

7. Rezultatele modelării

8. Totalurile şi perspectivele de dezvoltare ale sistemului de pensionare
al Republicii Moldova

Anexă: Analiza riscurilor sistemelor de pensionare condiţional-cumulative
şi cumulative

Sistemul de pensionare al Republicii Moldova: expertiza actuariala

4.3. Mortalitatea şi durata vieţii

Dinamica indicatorilor mortalităţii şi duratei vieţii în Republica Moldova, spre deosebire de indicatorii natalităţii, se evidenţiază prin anumite particularităţi. O înrăutăţire evidentă a indicatorilor s-a înregistrat doar în perioada 1989-1995. În următorii 10 ani indicatorii au oscilat, însă diferenţele au fost minore, rămînînd la un nivel mai bun decît la mijlocul anilor 90.

Tabelul 4.13.
Dinamica indicatorilor mortalităţii în Republica Moldova în perioada 1989-2005


Anii

Numărul absolut al persoanelor decedate

Rata mortalităţii
(numărul decedaţilor la 1000 de locuitori)

1989

40113

9.2

1995

52969

12.2

1996

49748

11.5

1997

42957

11.8

1998

39922

10.9

1999

41315

11.3

2000

41224

11.3

2001

40075

11.0

2002

41852

11.6

2003

43079

11.9

2004

41668

11.6

2005

44689

12.4

Asemenea dinamică a fost caracteristică atît pentru populaţia urbană, cît şi pentru cea rurală, în ambele cazuri cel mai rău an din cadrul perioadei analizate a fost anul 1995.

Tabelul 4.14.
Dinamica ratei mortalităţii la populaţia urbană şi rurală în Republica Moldova în perioada 1990-2005.


Anii

Populaţia urbană

Populaţia rurală

1990

7.4

11.9

1995

9.3

14.7

1996

9.2

13.4

1997

9.2

13.6

1998

8.6

12.6

1999

8.8

13.1

2000

8.8

13.2

2001

8.6

12.8

2002

8.8

13.5

2003

9.1

13.9

2004

8.9

13.4

Un indicator important din punct de vedere social este indicatorul mortalităţii infantile, care după o perioadă scurtă de creştere (1990-1994), ulterior s-a înregistrat o descreştere stabilă, mai pronunţată în localităţile rurale decît în cele urbane, ceea ce a contribuit la o oarecare apropiere a acestora.

Tabelul 4.15.
Dinamica mortalităţii infantile în Republica Moldova în perioada 1990-2005


Anii

Numărul decedaţilor cu vîrsta sub 1 an la 1000 de locuitori

Populaţia,
total

Populaţia,
mediul urban

Populaţia,
mediul rural

1990

19.0

17.0

20.6

1995

21.2

19.5

22.3

1996

20.2

18.7

21.1

1997

19.8

16.8

21.3

1998

17.5

20.5

16.0

1999

18.2

20.7

16.9

2000

18.3

19.3

17.8

2001

16.3

16.9

16.0

2002

14.7

15.1

14.4

2003

14.4

13.9

14.6

2004

12.2

12.0

12.3

2005

12.2

 

 

Indicatorii duratei prognozate a vieţii pentru bărbaţi şi femei s-au modificat sincronic: după descreşterea indicatorilor în anii 1990-1995 cu 3 ani pentru bărbaţi şi 2.3 ani pentru femei, ulterior se observă o creştere nesemnificativă către anul 1998 şi apoi nişte oscilaţii minore în diapazonul de 64-64.5 ani pentru bărbaţi şi 71.5-72 ani pentru femei. O mică înrăutăţire a indicatorilor în anul 2005 deocamdată nu reprezintă un temei de a examina aceasta ca o nouă tendinţă. Comparînd durata vieţii în Republica Moldova cu indicatorii din Federaţia Rusă se poate de constatat că, indicatorii Republicii Moldova privitor la femei sînt la acelaşi nivel sau puţin mai jos cu cei din Federaţia Rusă. Cu toate acestea, durata vieţii la bărbaţi în Republica Moldova este mai înaltă decît în Federaţia Rusă cu circa 5-5.5 ani.

Diferenţele gender nu sînt atît de pronunţate, precum sînt în Federaţia Rusă: speranţa de viaţă la naştere pentru femei depăşeşte acelaşi indicator pentru bărbaţi cu 7-8 ani (în Federaţia Rusă – cu 13.5 ani).

Tabelul 4.16.
Dinamica speranţei medii de viaţă la naştere în Republica Moldova în perioada 1990-2005


Anii

Ambele sexe

Bărbaţi

Femei

Diferenţa dintre speranţa medie de viaţă la naştere la bărbaţi şi femei

1990

68.64

65.05

72.02

6.97

1991

67.69

64.18

71.02

6.84

1992

67.90

63.88

71.82

7.94

1993

67.62

64.03

71.06

7.03

1994

66.05

62.28

69.77

7.49

1995

65.88

62.01

69.73

7.72

1996

66.72

62.96

70.40

7.44

1997

66.98

63.25

70.64

7.39

1998

67.93

64.20

71.57

7.37

1999

67.63

63.79

71.40

7.61

2000

67.75

63.99

71.45

7.46

2001

68.28

64.54

71.94

7.40

2002

68.11

64.39

71.76

7.37

2003

68.07

64.42

71.66

7.24

2004

68.58

64.63

72.49

7.86

2005

67.9

63.8

71.7

7.9

Durata vieţii la orăşeni este mai lungă cu 3-3.5 ani decît cea a sătenilor. Această diferenţă este puţin mai mare decît cea din Federaţia Rusă, care constituie circa 2.5 ani.

Tabelul 4.17.
Speranţa medie de viaţă la naştere în localităţile urbane şi rurale ale Republicii Moldova în perioada 1990-2005


Anii

Populaţia urbană

Populaţia rurală

Ambele sexe

Bărbaţi

Femei

Ambele sexe

Bărbaţi

Femei

1989

70.6

66.8

73.9

67.6

63.9

70.9

2000

 

65.0

72.6

 

63.1

70.4

2001

69.6

65.7

73.6

67.3

63.6

70.9

2002

69.7

65.9

73.7

67.1

63.4

70.7

2003

 

66.3

73.4

 

63.3

70.8

2004

 

66.6

74.2

 

63.4

71.4

2005

70.0

66.1

74.0

66.5

62.4

70.6

Diferenţele dintre durata vieţii pentru bărbaţi şi femei în primul rînd sînt determinate de diferenţa dintre ratele mortalităţii masculine şi feminine în vîrsta aptă de muncă. O depăşire maximă a ratei mortalităţii masculine îi revine vîrstei de 20-30 de ani (aproximativ este de 3 ori mai mare decît la femei). Odată cu creşterea vîrstei, diferenţa dintre aceşti indicatori şi, respectiv, dintre durata vieţii pentru bărbaţi şi femei se reduce de la 7-8 ani la naştere pînă la 3-3.5 ani – la vîrsta de 60 de ani.


Назад К оглавлению Вперед

© Independent Actuarial Information-Analitical Center
Office 342, Building 3a, 1 Khoroshiovsky Proezd, Moscow, 125284 Russia
Tel./fax: (7-495)255-63-08, e-mail: Chief@actuaries.ru