Home
Legislatie Publicatie Sistemul de pensionare Introducere Statistica
Legislaţie Publicaţie Sistemul de pensionare Introducere Statistică

1. Introducere

2. Expertiza actuarială
2.1. Conţinutul expertizei actuariale
2.2. Ciclul actuarial de control
2.3. Instrumentarul expertizei actuariale

3. Bazele legislaţiei de pensionare a Republicii Moldova
3.1. Principiile generale
3.2. Contribuţiile de asigurare şi baza impozabilă
3.3. Tipurile de pensii şi condiţiile de stabilire a acestora
3.3.1. Pensiile pentru limită de vîrstă
3.3.2. Pensiile de invaliditate
3.3.3. Pensiile de urmaş
3.3.4. Pensiile unor categorii de cetăţeni
3.3.5. Pensiile/alocaţiile sociale
3.3.6. Pensiile plătite din contul bugetului de stat
3.4. Pensia minimă şi minimul garantat
3.5. Formulele de pensionare
3.6. Indexarea pensiilor

4. Situaţia demografică în Republica Moldova
4.1. Dinamica numărului şi structura pe vîrste şi sex a populaţiei
4.2. Natalitatea
4.3. Mortalitatea şi durata vieţii
4.4. Nupţialitatea şi divorţialitatea
4.5. Sporul natural şi reproducerea populaţiei
4.6. Prognoza demografică

5. Situaţia macroeconomică actuală
5.1. Tendinţele activităţii economice a populaţiei
5.2. Crearea pronosticului de bază

6. Date generale privind asigurarea cu pensii
6.1. Numărul pensionarilor
6.1.1. Analiza numărului de pensionari
6.1.2. Repartiţia numărului de pensionari în dependenţă de tipurile de pensii beneficiate
6.1.3. Numărul de pensionari în dependenţă de vîrstă şi sex
6.2. Nivelul de trai al pensionarului
6.2.1. Mărimea medie a pensiilor stabilite
6.2.2. Compensarea salariului pierdut
6.2.3. Diferenţele gender între mărimile pensiilor

7. Rezultatele modelării

8. Totalurile şi perspectivele de dezvoltare ale sistemului de pensionare
al Republicii Moldova

Anexă: Analiza riscurilor sistemelor de pensionare condiţional-cumulative
şi cumulative

Sistemul de pensionare al Republicii Moldova: expertiza actuariala

3.3.6. Pensiile plătite din contul bugetului de stat

Pe lîngă pensiile de asigurări sociale de stat în Republica Moldova se plătesc un şir de pensii şi indemnizaţii din contul mijloacelor bugetului de stat: pensii militarilor în termen şi membrilor familiilor lor; pensii participanţilor la lichidarea consecinţelor avariei de la C.A.E. Cernobîl; alocaţii lunare de stat invalizilor şi participanţilor la război; indemnizaţii beneficiarilor de pensii din localităţile aflate în partea stîngă a Nistrului; indemnizaţii nominale pentru merite deosebite faţă de stat; compensaţii nominative şi ajutoare materiale unor categorii de cetăţeni, inclusiv şi celor care au avut de suferit în urma avariei de la C.A.E. Cernobîl. Toate pensiile, alocaţiile şi compensaţiile menţionate se plătesc din Fondul de pensii şi indemnizaţii, iar cheltuielile legate de acestea sînt acoperite de către Casa Naţională de Asigurări Sociale din contul mijloacelor bugetului de stat.

Sistemul de pensionare al Republicii Moldova nu prevede posibilitatea de a beneficia concomitent de diferite tipuri de pensii. Persoanele care au  dreptul de a beneficia de diferite tipuri de pensii urmează să opteze doar pentru un tip de pensie.


Назад К оглавлению Вперед

© Independent Actuarial Information-Analitical Center
Office 342, Building 3a, 1 Khoroshiovsky Proezd, Moscow, 125284 Russia
Tel./fax: (7-495)255-63-08, e-mail: Chief@actuaries.ru