Home
Legislatie Publicatie Sistemul de pensionare Introducere Statistica
Legislaţie Publicaţie Sistemul de pensionare Introducere Statistică

1. Introducere

2. Expertiza actuarială
2.1. Conţinutul expertizei actuariale
2.2. Ciclul actuarial de control
2.3. Instrumentarul expertizei actuariale

3. Bazele legislaţiei de pensionare a Republicii Moldova
3.1. Principiile generale
3.2. Contribuţiile de asigurare şi baza impozabilă
3.3. Tipurile de pensii şi condiţiile de stabilire a acestora
3.3.1. Pensiile pentru limită de vîrstă
3.3.2. Pensiile de invaliditate
3.3.3. Pensiile de urmaş
3.3.4. Pensiile unor categorii de cetăţeni
3.3.5. Pensiile/alocaţiile sociale
3.3.6. Pensiile plătite din contul bugetului de stat
3.4. Pensia minimă şi minimul garantat
3.5. Formulele de pensionare
3.6. Indexarea pensiilor

4. Situaţia demografică în Republica Moldova
4.1. Dinamica numărului şi structura pe vîrste şi sex a populaţiei
4.2. Natalitatea
4.3. Mortalitatea şi durata vieţii
4.4. Nupţialitatea şi divorţialitatea
4.5. Sporul natural şi reproducerea populaţiei
4.6. Prognoza demografică

5. Situaţia macroeconomică actuală
5.1. Tendinţele activităţii economice a populaţiei
5.2. Crearea pronosticului de bază

6. Date generale privind asigurarea cu pensii
6.1. Numărul pensionarilor
6.1.1. Analiza numărului de pensionari
6.1.2. Repartiţia numărului de pensionari în dependenţă de tipurile de pensii beneficiate
6.1.3. Numărul de pensionari în dependenţă de vîrstă şi sex
6.2. Nivelul de trai al pensionarului
6.2.1. Mărimea medie a pensiilor stabilite
6.2.2. Compensarea salariului pierdut
6.2.3. Diferenţele gender între mărimile pensiilor

7. Rezultatele modelării

8. Totalurile şi perspectivele de dezvoltare ale sistemului de pensionare
al Republicii Moldova

Anexă: Analiza riscurilor sistemelor de pensionare condiţional-cumulative
şi cumulative

Sistemul de pensionare al Republicii Moldova: expertiza actuariala

3.3.5. Pensiile/alocaţiile sociale

Printre beneficiarii de pensii în Republica Moldova mai există încă o categorie destul de numeroasă – beneficiarii de pensii/alocaţii sociale. Aceste pensii/alocaţii sînt finanţate din bugetul de stat şi nu se reglementează prin Legea privind pensiile de asigurări sociale de stat nr.156-XIV din 14.10.98. În acelaşi timp, aceasta este o categorie de beneficiari de pensii/alocaţii foarte importantă. În anul 2005 numărul acestora a constituit 45.3 mii persoane, iar suma totală a mijloacelor alocate în acest scop din bugetul de stat a constituit 4.8 mil.lei. Dreptul la pensia/alocaţia socială îl au persoanele care nu au obţinut acest drept în sistemul de asigurări sociale: invalizii din copilărie şi invalizii în urma unei boli obişnuite, care nu au realizat un stagiu necesar pentru a obţine o pensie de invaliditate; copiii invalizi în vîrstă de pînă la 16 ani; copiii în vîrstă de pînă la 18 ani (elevii şi studenţii instituţiilor medii şi superioare de învăţămînt), care şi-au pierdut întreţinătorul, dar nu au dreptul de a beneficia de o pensie corespunzătoare; persoanele vîrstnice ce nu întrunesc condiţiile necesare pentru a beneficia de pensii din sistemul asigurărilor sociale de stat; persoanele care îngrijesc la domiciliu un copil invalid în vîrstă de pînă la 16 ani sau care îngrijesc şi însoţesc nevăzătorii.

Începînd cu anul 1999 în Republica Moldova a demarat procesul de trecere a pensiilor sociale în categoria alocaţiilor sociale. În iulie 2003 acest proces s-a finalizat, toate pensiile sociale au fost schimbate în alocaţii sociale, ceea ce a condus la o creştere esenţială a poverii bugetului de stat, însă a permis de a scuti Fondul de pensii şi indemnizaţii de plăţile nespecifice acestuia. 


Назад К оглавлению Вперед

© Independent Actuarial Information-Analitical Center
Office 342, Building 3a, 1 Khoroshiovsky Proezd, Moscow, 125284 Russia
Tel./fax: (7-495)255-63-08, e-mail: Chief@actuaries.ru