Home
Legislatie Publicatie Sistemul de pensionare Introducere Statistica
Legislaţie Publicaţie Sistemul de pensionare Introducere Statistică

1. Introducere

2. Expertiza actuarială
2.1. Conţinutul expertizei actuariale
2.2. Ciclul actuarial de control
2.3. Instrumentarul expertizei actuariale

3. Bazele legislaţiei de pensionare a Republicii Moldova
3.1. Principiile generale
3.2. Contribuţiile de asigurare şi baza impozabilă
3.3. Tipurile de pensii şi condiţiile de stabilire a acestora
3.3.1. Pensiile pentru limită de vîrstă
3.3.2. Pensiile de invaliditate
3.3.3. Pensiile de urmaş
3.3.4. Pensiile unor categorii de cetăţeni
3.3.5. Pensiile/alocaţiile sociale
3.3.6. Pensiile plătite din contul bugetului de stat
3.4. Pensia minimă şi minimul garantat
3.5. Formulele de pensionare
3.6. Indexarea pensiilor

4. Situaţia demografică în Republica Moldova
4.1. Dinamica numărului şi structura pe vîrste şi sex a populaţiei
4.2. Natalitatea
4.3. Mortalitatea şi durata vieţii
4.4. Nupţialitatea şi divorţialitatea
4.5. Sporul natural şi reproducerea populaţiei
4.6. Prognoza demografică

5. Situaţia macroeconomică actuală
5.1. Tendinţele activităţii economice a populaţiei
5.2. Crearea pronosticului de bază

6. Date generale privind asigurarea cu pensii
6.1. Numărul pensionarilor
6.1.1. Analiza numărului de pensionari
6.1.2. Repartiţia numărului de pensionari în dependenţă de tipurile de pensii beneficiate
6.1.3. Numărul de pensionari în dependenţă de vîrstă şi sex
6.2. Nivelul de trai al pensionarului
6.2.1. Mărimea medie a pensiilor stabilite
6.2.2. Compensarea salariului pierdut
6.2.3. Diferenţele gender între mărimile pensiilor

7. Rezultatele modelării

8. Totalurile şi perspectivele de dezvoltare ale sistemului de pensionare
al Republicii Moldova

Anexă: Analiza riscurilor sistemelor de pensionare condiţional-cumulative
şi cumulative

Sistemul de pensionare al Republicii Moldova: expertiza actuariala

3.3.2. Pensiile de invaliditate

Pensiile de invaliditate se stabilesc persoanelor asigurate în cazul pierderii totale sau parţiale a capacităţii de muncă în urma: unei boli obişnuite, unui accident de muncă sau unei boli profesionale. Pentru a beneficia de pensie de invaliditate în urma unei boli obişnuite, la momentul constatării invalidităţii persoana asigurată trebuie să aibă un stagiu de cotizare în mărime de la un an pînă la 5 ani: pînă la 23 de ani – 1 an; de la 23 pînă la 26 de ani – 2 ani; de la 26 pînă la 31 de ani – 3 ani şi mai mult de 31 de ani – 5 ani.  Pensiile de invaliditate în urma unui accident de muncă sau unei boli profesionale se stabilesc indiferent de existenţa stagiului de cotizare. Pensiile de invaliditate se plătesc în mărime deplină tuturor pensionarilor, inclusiv şi celor ce realizează venituri pasibile de asigurări sociale de stat.

Numărul pensionarilor de invaliditate în Republica Moldova în perioada 1999 – 2005 a crescut lent şi în anul 2005 a constituit 123.7 mii persoane, majorîndu-se în această perioadă cu 10.7%. Ponderea acestora în numărul total de pensionari în anul 2005 a constituit 20.0%. Cea mai mare parte dintre pensionarii de invaliditate o constituie pensionarii de invaliditate în urma unei boli obişnuite – 96.9%.


Назад К оглавлению Вперед

© Independent Actuarial Information-Analitical Center
Office 342, Building 3a, 1 Khoroshiovsky Proezd, Moscow, 125284 Russia
Tel./fax: (7-495)255-63-08, e-mail: Chief@actuaries.ru