Home
Legislatie Publicatie Sistemul de pensionare Introducere Statistica
Legislaţie Publicaţie Sistemul de pensionare Introducere Statistică

1. Introducere

2. Expertiza actuarială
2.1. Conţinutul expertizei actuariale
2.2. Ciclul actuarial de control
2.3. Instrumentarul expertizei actuariale

3. Bazele legislaţiei de pensionare a Republicii Moldova
3.1. Principiile generale
3.2. Contribuţiile de asigurare şi baza impozabilă
3.3. Tipurile de pensii şi condiţiile de stabilire a acestora
3.3.1. Pensiile pentru limită de vîrstă
3.3.2. Pensiile de invaliditate
3.3.3. Pensiile de urmaş
3.3.4. Pensiile unor categorii de cetăţeni
3.3.5. Pensiile/alocaţiile sociale
3.3.6. Pensiile plătite din contul bugetului de stat
3.4. Pensia minimă şi minimul garantat
3.5. Formulele de pensionare
3.6. Indexarea pensiilor

4. Situaţia demografică în Republica Moldova
4.1. Dinamica numărului şi structura pe vîrste şi sex a populaţiei
4.2. Natalitatea
4.3. Mortalitatea şi durata vieţii
4.4. Nupţialitatea şi divorţialitatea
4.5. Sporul natural şi reproducerea populaţiei
4.6. Prognoza demografică

5. Situaţia macroeconomică actuală
5.1. Tendinţele activităţii economice a populaţiei
5.2. Crearea pronosticului de bază

6. Date generale privind asigurarea cu pensii
6.1. Numărul pensionarilor
6.1.1. Analiza numărului de pensionari
6.1.2. Repartiţia numărului de pensionari în dependenţă de tipurile de pensii beneficiate
6.1.3. Numărul de pensionari în dependenţă de vîrstă şi sex
6.2. Nivelul de trai al pensionarului
6.2.1. Mărimea medie a pensiilor stabilite
6.2.2. Compensarea salariului pierdut
6.2.3. Diferenţele gender între mărimile pensiilor

7. Rezultatele modelării

8. Totalurile şi perspectivele de dezvoltare ale sistemului de pensionare
al Republicii Moldova

Anexă: Analiza riscurilor sistemelor de pensionare condiţional-cumulative
şi cumulative

Sistemul de pensionare al Republicii Moldova: expertiza actuariala

3. Bazele legislaţiei de pensionare a Republicii Moldova

Reforma sistemului de pensionare în Republica Moldova a început în anul 1999, odată cu adoptarea Strategiei de reformare a asigurării cu pensii şi Legii privind pensiile de asigurări sociale de stat nr.156-XIV din 14.10.98. Actele menţionate au fost completate de Legea Republicii Moldova privind sistemul public de asigurări sociale nr.489-XIV din 08.07.99. Pachetul actelor legislative, ce reglementează asigurarea cu pensii, anual se completează cu Legea Republicii Moldova privind bugetul asigurărilor sociale de stat, care reglementează mecanismul de calcul şi plată a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii, cît şi aspectele specifice ce ţin de venituri şi cheltuieli.

3.1. Principiile generale

Direcţia principală a reformei a constituit trecerea de la asistenţa socială la asigurarea socială. La baza creării şi funcţionării sistemului de asigurare socială şi, ca urmare, a sistemului de pensionare, ca parte componentă a acestuia, au fost puse următoarele principii fundamentale, stipulate în Legea privind sistemul public de asigurări sociale:

  1. principiul unicităţii, conform căruia statul organizează şi garantează activitatea sistemului public de asigurări sociale în corespundere cu normele de drept unice;
  2. principiul egalităţii, care asigură tuturor participanţilor la sistemul public de asigurări – contribuabililor, beneficiarilor de pensii şi alte indemnizaţii de asigurări sociale – egalitate în realizarea şi executarea obligaţiilor, prevăzute de legislaţie;
  3. principiul solidarităţii sociale a generaţiilor şi persoanelor, care reprezintă o generaţie;
  4. principiul obligativităţii;
  5. principiul contributivităţii, conform căruia fondurile de asigurări sociale se formează în baza contribuţiilor transferate de către persoanele fizice şi juridice – participanţi ai sistemului public de asigurări sociale; realizarea dreptului la asigurări sociale depinde de  îndeplinirea acestei obligaţiuni.

Conform legii noi de pensionare dreptul la pensie îl au toate persoanele asigurate domiciliate în Republica Moldova,  precum şi persoanele care, la momentul stabilirii pensiei, nu  sînt asigurate, dar corespund cerinţelor prevăzute în Legea privind pensiile de asigurări sociale de stat. În Lege este stipulat că agricultorii, de asemenea, au dreptul la pensie. Legea menţionată reglementează, de asemenea, şi condiţiile de stabilire a acesteia.

Conform Legii privind sistemul public de asigurări sociale sînt considerare persoane asigurate persoanele care activează în baza contractului individual de muncă, în funcţii elective sau care sînt numite la nivelul autorităţii executive, legislative sau judecătoreşti; care beneficiază de indemnizaţii de şomaj, incapacitate temporară de muncă, invaliditate; precum şi persoanele care au un venit anual echivalent cu cel puţin trei sau patru salarii medii lunare pe economie. Pe lîngă aceasta, plătitori ai contribuţiilor de asigurări sînt atît persoanele asigurate, care transferă contribuţii individuale (inclusiv şi cele care au încheiat contract individual de asigurare), cît şi angajatorii.


Назад К оглавлению Вперед

© Independent Actuarial Information-Analitical Center
Office 342, Building 3a, 1 Khoroshiovsky Proezd, Moscow, 125284 Russia
Tel./fax: (7-495)255-63-08, e-mail: Chief@actuaries.ru