Home
Legislatie Publicatie Sistemul de pensionare Introducere Statistica
Legislaţie Publicaţie Sistemul de pensionare Introducere Statistică

1. Introducere

2. Expertiza actuarială
2.1. Conţinutul expertizei actuariale
2.2. Ciclul actuarial de control
2.3. Instrumentarul expertizei actuariale

3. Bazele legislaţiei de pensionare a Republicii Moldova
3.1. Principiile generale
3.2. Contribuţiile de asigurare şi baza impozabilă
3.3. Tipurile de pensii şi condiţiile de stabilire a acestora
3.3.1. Pensiile pentru limită de vîrstă
3.3.2. Pensiile de invaliditate
3.3.3. Pensiile de urmaş
3.3.4. Pensiile unor categorii de cetăţeni
3.3.5. Pensiile/alocaţiile sociale
3.3.6. Pensiile plătite din contul bugetului de stat
3.4. Pensia minimă şi minimul garantat
3.5. Formulele de pensionare
3.6. Indexarea pensiilor

4. Situaţia demografică în Republica Moldova
4.1. Dinamica numărului şi structura pe vîrste şi sex a populaţiei
4.2. Natalitatea
4.3. Mortalitatea şi durata vieţii
4.4. Nupţialitatea şi divorţialitatea
4.5. Sporul natural şi reproducerea populaţiei
4.6. Prognoza demografică

5. Situaţia macroeconomică actuală
5.1. Tendinţele activităţii economice a populaţiei
5.2. Crearea pronosticului de bază

6. Date generale privind asigurarea cu pensii
6.1. Numărul pensionarilor
6.1.1. Analiza numărului de pensionari
6.1.2. Repartiţia numărului de pensionari în dependenţă de tipurile de pensii beneficiate
6.1.3. Numărul de pensionari în dependenţă de vîrstă şi sex
6.2. Nivelul de trai al pensionarului
6.2.1. Mărimea medie a pensiilor stabilite
6.2.2. Compensarea salariului pierdut
6.2.3. Diferenţele gender între mărimile pensiilor

7. Rezultatele modelării

8. Totalurile şi perspectivele de dezvoltare ale sistemului de pensionare
al Republicii Moldova

Anexă: Analiza riscurilor sistemelor de pensionare condiţional-cumulative
şi cumulative

Sistemul de pensionare al Republicii Moldova: expertiza actuariala

2.2. Ciclul actuarial de control

La baza efectuării expertizei actuariale este pus Ciclul actuarial de control1, propus în anul 1985, care reprezintă un caz special al ciclului de control comun utilizat în toate domeniile de afaceri. Etapele principale ale ciclului actuarial de control, ajustat la efectuarea expertizei actuariale a sistemului de pensionare din Federaţia Rusă, sînt etapa preliminară, formularea problemei, soluţionarea problemei şi monitorizarea.

Etapa preliminară

Etapa preliminară constă în examinarea mediului economic, comercial şi social-demografic, în care funcţionează sistemul de pensionare al Republicii Moldova, adică examinarea „contextului” expertizei actuariale.

Formularea problemei

Conţinutul principal al acestei etape este identificarea şi evaluarea riscurilor tuturor părţilor, care participă la procesul de asigurare, şi determinarea factorilor ce influenţează asupra riscurilor, posibilităţilor de reducere (redistribuire) a acestora. În baza rezultatelor analizei riscurilor sînt concretizate sarcinile expertizei şi se stabilesc criteriile de evaluare a rezultatelor obţinute.

Analiza riscurilor include:

  • identificarea riscurilor subiecţilor asigurării cu pensii2. În cadrul fiecărui tip de asigurare unul dintre subiecţi întotdeauna este cetăţeanul (persoana asigurată). La efectuarea analizei asigurării statale cu pensii al doilea subiect este statul (inclusiv în persoana Casei Naţionale de Asigurări Sociale).

    În cadrul expertizei sistemului de pensionare al ţării principalele riscuri sînt riscurile cetăţenilor şi ale statului. Riscurile altor părţi se examinează din punctul de vedere al influenţei acestora asupra intereselor statului şi cetăţenilor, precum şi din punctul de vedere al restricţiilor posibilităţilor de aplicare a unor sau altor decizii;
  • identificarea factorilor ce influenţează asupra riscurilor;
  • evaluarea preliminară a riscurilor, inclusiv şi evaluarea cantitativă a acelor riscuri pentru care aceasta relativ nu este dificil de efectuat;
  • examinarea posibilităţilor de reducere (atenuare a consecinţelor) a riscurilor3, precum şi redistribuirea riscurilor între subiecţi. Este de menţionat că, la efectuarea expertizei riscurile şi metodele de influenţă asupra acestora se examinează pentru o perspectivă de lungă durată.

Soluţionarea problemei

Sarcina principală a expertizei actuariale a sistemului de pensionare al ţării este evaluarea rezultatelor scontate ale activităţii sistemului din punctul de vedere al părţilor interesate. La această etapă actuarul examinează posibilitatea de aplicare a modelelor existente întru soluţionarea sarcinilor puse şi la necesitate le corectează şi (sau) elaborează modele noi. Ulterior, actuarul analizează datele iniţiale existente (demografice, macroeconomice etc.) şi stabileşte valorile parametrilor modelului, utilizînd deseori metode informale, deoarece valorile exacte ale unor parametri, îndeosebi ce ţin de prognozarea pentru viitor, este imposibil de determinat.

Monitorizarea

Etapa finală a expertizei actuariale este monitorizarea indicatorilor ce ţin de sistemul de pensionare. La această etapă se soluţionează problema de generalizare a experienţei reale de funcţionare a sistemului şi compararea acesteia cu cea presupusă. Rezultatele monitorizării pot conduce la necesitatea de precizare a formulării problemei şi (sau) metodelor de soluţionare a acesteia. Ca urmare participanţii la expertiză revin la precizarea etapelor de activitate sus-menţionate şi astfel se încheie ciclul de control.

Este de menţionat că un element principal al monitorizării este identificarea cauzelor de deviere a experienţei reale de cea presupusă.

Schematic ciclul actuarial de control este prezentat în fig.2.1. Săgeţile duble indică asupra existenţei legăturilor inverse.

  

 Fig.2.1. Ciclul actuarial de control

La etapa preliminară se examinează mediul general economic, comercial şi social, în cadrul căruia se realizează reforma de pensionare a Republicii Moldova, adică „contextul” reformei de pensionare. În scopul expertizei ulterioare este important de a examina starea mediului menţionat atît actuală, cît şi la data de luare a deciziei. Evident, în cadrul acestei activităţi este posibil doar de a marca unele momente principale.


1. Goford J. The Control Cycle: Financial Control of a Life Assurance Company/Presented to the Institute of Actuaries Students’ Society on 12th February 1985.

2. De regulă, la soluţionarea unor probleme de ordin local, de exemplu, organizarea – expertiza – modificarea schemei profesionale a întreprinderii, merge vorba despre riscurile clientului (de exemplu, celui care finanţează schema angajatorului). Riscurile celorlalţi subiecţi se examinează din punctul de vedere al influenţei acestora asupra clientului. În special, riscurile membrilor schemei – angajaţilor întreprinderii, se examinează doar ca surse potenţiale ale riscurilor clientului (în exemplul dat – antreprenorul).  

3. Cînd merge vorba despre elaborarea sistemului de pensionare, sarcina principală este căutarea soluţiei, care permite de a diminua (echilibra) riscurile părţilor. La efectuarea expertizei, sarcina principală este evaluarea riscurilor şi, la necesitate, abordarea problemei privind corectarea sistemului. Cu toate acestea, propunerea măsurilor întru diminuarea riscurilor din contul precizării (reglementării) legislaţiei reprezintă o parte importantă a expertizei.


Назад К оглавлению Вперед

© Independent Actuarial Information-Analitical Center
Office 342, Building 3a, 1 Khoroshiovsky Proezd, Moscow, 125284 Russia
Tel./fax: (7-495)255-63-08, e-mail: Chief@actuaries.ru