Home
Legislaţie Publicaţie Sistemul de pensionare Introducere Statistică
Legislaţie Publicaţie Sistemul de pensionare Introducere StatisticăModelele de pensionare ale Republicii Moldova

Centrul Actuarial Informaţional – Analitic a elaborat pentru Ministerul Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului  al Republicii Moldova un set de modele imitative ale sistemului statal de pensionare. În prezent setul de programe include trei modele de bază:

Долгосрочная модель Среднесрочная модель Пенсионный калькулятор
Modelul analitic al sistemului de pensionare al Republicii Moldova
Download EXE, 5 398Mb
View in a new window
Modelul pe un termen mediu al sistemului de pensionare al Republicii Moldova
Download EXE, 5 678 Mb
View in a new window

Calculatorul pensiei
Download EXE, 3 171Mb
View in a new window

(Описание модели) (Описание модели) (Описание модели)

„Modelul analitic al sistemului de pensionare al Republicii Moldova” este destinat pentru examinarea situaţiei financiare a sistemului de pensionare al ţării pe un termen de lungă durată. Acesta reprezintă un model destul de complicat, care conţine un număr mare de date iniţiale şi parametri de calcul, care permanent se complică în legătură cu apariţia unor sarcini noi, pe  care le înaintează sistemul de pensionare al ţării în dezvoltare. Acest model, precum şi majoritatea modelelor similare străine este bazat pe modelul multor situaţii. În procesul de modelare toată populaţia ţării se divizează într-un şir de cohorte social-demografice, pentru care se prognozează schimbarea în timp a situaţiilor acestora. În scopul prognozării se utilizează procesul Markov (proces discret limitat eterogen de trecere între diferite situaţii).

„Modelul pe un termen mediu al sistemului de pensionare al Republicii Moldova” este destinat prognozării pe un termen mediu a indicatorilor ce ţin de stabilitatea Fondului de pensii şi evaluării solvabilităţii acestuia, stabilităţii financiare, influenţei indexării asupra echilibrului dintre fluxurile de contribuţii şi plăţi etc. Pe lîngă aceasta, modelul serveşte ca instrument pentru efectuarea analizei operative a influenţei deciziilor luate asupra rezultatelor, care pot apărea într-o perspectivă de termen mediu.

„Calculatorul pensiei” este destinat modelării individuale a pensiei pentru un beneficiar concret, parametrii istoriei de pensionare ai căruia sînt introduşi de către utilizator. Cu ajutorul acestuia se poate calcula destul de exact mărimea pensiei, rata de înlocuire şi alte caracteristici ale asigurării persoanei cu pensie, ţinînd cont de ce parametrii individuali ai acesteia.

© Independent Actuarial Information-Analitical Center
Office 342, Building 3a, 1 Khoroshiovsky Proezd, Moscow, 125284 Russia
Tel./fax: (7-495)255-63-08, e-mail: Chief@actuaries.ru