Home
Legislatie Publicatie Sistemul de pensionare Introducere Statistica
Legislaţie Publicaţie Sistemul de pensionare Introducere Statistică 

Legislaţia

Reforma sistemului de pensionare în Republica Moldova a început în anul 1999, odată cu adoptarea Strategiei de reformare a asigurării cu pensii şi Legii privind pensiile de asigurări sociale de stat nr.156-XIV din 14.10.98. Actele menţionate au fost completate de Legea Republicii Moldova privind sistemul public de asigurări sociale nr.489-XIV din 08.07.99. Pachetul actelor legislative, ce reglementează asigurarea cu pensii, anual se completează cu Legea Republicii Moldova privind bugetul asigurărilor sociale de stat, care reglementează mecanismul de calcul şi plată a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii, cît şi aspectele specifice ce ţin de venituri şi cheltuieli. Legislaţia, de asemenea, se completează anual cu actele normative ce reglementează modul de indexare a pensiilor.

© Independent Actuarial Information-Analitical Center
Office 342, Building 3a, 1 Khoroshiovsky Proezd, Moscow, 125284 Russia
Tel./fax: (7-495)255-63-08, e-mail: Chief@actuaries.ru